Algemeen:

Paksoi is een uit Azië afkomstige koolsoort. Ook de Chinese kool komt daar vandaan. Paksoi is net wat minder bekend.

Gebruik:

Paksoi kan het beste jong geoogst worden en wordt dan vooral verwerkt in roerbakgerechten.

Plantkundige bijzonderheden:

Het gaat hier om een echte koolsoort, hoewel paksoi sterk afwijkt van de ons bekende soorten als rode kool, boerenkool en spruitkool.

Zaaien:

Paksoi kan gebruikt worden voor een nateelt. Rond de zomervakantie, als hier en daar ruimte beschikbaar komt in de tuin, kan nog prima paksoi gezaaid worden. Het is een snelle teelt: na een week of zes kan er al een oogst zijn.
Als de plant volledig uitgroeit, dan past er maar 1 in een vak van de vierkantemetertuin.
Maar: 4 kan ook. Dan wel jong oogsten, anders verdringen ze elkaar!

Verzorgen:

Deze koolsoort heeft veel water nodig. Weinig water is voor de plant een signaal om na te gaan denken over nageslacht. Paksoi gaat dan uitschieten en bloeien.
In het algemeen geldt voor koolsoorten dat het vaak vrij lastige en hele lange teelten zijn. Paksoi en chinese kool zijn daarop uitzonderingen.
Kool opkweken leidt vaak tot teleurstellingen. In deze rubriek koolsoorten treft u daarom dus weinig producten aan. U begrijpt nu waarom - zeker ook als u kijkt bij de problemen en bijzonderheden.
Als u kool verbouwt: dan in ieder geval nooit op grond waar in de vorige paar jaren ook kool stond.

Oogsten:

De teelt van paksoi verloopt snel. Als midden augustus wordt gezaaid, dan kan vaak al eind september worden geoogst.
Natuurlijk kan ook voor de zomervakantie worden gezaaid, dan kan meteen na de vakantie al worden geoogst! Denk er wel aan dat er dan de hele zomer goed aandacht voor moet zijn. (water geven!)

Problemen en bijzonderheden:

Koolsoorten zijn gevoelig voor tal van ziekten en plagen. Zo zijn er de rupsen van het koolwitje die de bladeren volledig kunnen wegvreten. Verder is er o.a. de beruchte knolvoet. Planten zien er dan duidelijk ongezon uit en aan de opgezwollen wortels is goed te zien dat er iets aan de hand is.

Wist je dat...

De koolsoort Broccoli nog maar een jaar of 20 bekend is in ons land?

Broccoli een uitzonderlijk gezonde groente is?

Er een heel aantal spreekworden en gezegde met "kool" is. Of zijn we kool aan het verkopen? (Dat is zo'n gezegde!)