In het onderwijs / thuis

In het onderwijs is het de doelstelling om leerlingen een geslaagde groenervaring mee te geven. Daarom zullen we in onze opzet kiezen voor een tuin met korte snelle kansrijke teelten en proberen we ook rekening te houden met de zomerperiode. We zullen daarom soms moeten voorzaaien. We zullen voor de zomervakantie al veel willen oogsten en vervolgens de verdere oogst over de zomer heen willen tillen. Een heel bescheiden "bijhouden" moet in de zomer voldoende zijn. (Het belangrijkste: zo nodig water geven...)

Thuis

Als u deze opzet thuis in uw eigen tuin volgt is het verschil natuurlijk niet groot. Ook thuis zult u er wellicht in de zomerperiode een aantal weken tussenuit zijn. Deze opzet is dus ook voor thuis goed geschikt. Ons advies: begin bescheiden. Als u er aardigheid in krijgt en er vertrouwd mee raakt, dan kunt u later natuurlijk naar hartelust variëren en uitbreiden.

Geen schooltuin beschikbaar?

Als er bij de school weinig ruimte beschikbaar is, dan kan de vierkantemetertuin als een demonstratietuin aangelegd worden. Zo kunt u dan met elkaar toch een groeicyclus meemaken. Natuurlijk kunnen leerlingen meehelpen, maar een tuin van 1,20 x 1,20 meter vereist niet de inzet van 20 of 25 kinderen. Kortom: u bespreekt wat er gebeurt, werkt er met wisselende groepjes leerlingen in en volgt de ontwikkelingen met elkaar. De oogst kan gedeeld en geproefd worden.

Wel een schooltuin beschikbaar?

Als u over veel ruimte beschikt en een schooltuin beschikbaar hebt, dan kunt u de uitgangspunten van de makkelijk te onderhouden vierkantemetertuin ook in de gewone schooltuin toepassen. Wat is er dan nieuw:

Het opsplitsen van groentebedden in duidelijk herkenbare vierkanten van 1,20 x 1,20 meter, met looppaadjes daartussen. Ga daarbinnen echt uit van de 30x30 cm. maat. In alle verdere informatie hier wordt die maatvoering verder benut. Verder kunt u meer dan gebruikelijk aandacht besteden aan het luchtig maken en houden van de grond. Nieuw zal vaak ook zijn dat er nu geen enkele stap meer in de vakken gezet wordt. Alle gewassen zijn goed vanaf de zijkanten bereikbaar.

Ook het zaaien zal duidelijk anders gaan: zuiniger en volgens een strak patroon (zie ook onze zaaihulp!). Juist door dat strakke zaaipatroon kunt u veel sneller zien en herkennen wat onkruid is. Het onderhoud wordt er veel gemakkelijker door.