Een nieuwe aanpak?

De tuinEen vierkantemetertuin beslaat een ruimte van 1,20 bij 1,20 meter en sluit daarmee keurig aan op de gebruikelijke breedte van bedden in groentetuinen. De gedachte daarachter is immers dat we vanaf een pad makkelijk zo'n 60 centimeter diep in de tuin kunnen reiken. Kortom: als tussen twee paden 1,20 meter tuin ligt, dan hoeven we niet steeds in de tuin te stappen en kan onderhoud van buitenaf plaatsvinden. Voor kinderen is het natuurlijk nog even iets eenvoudiger als ze er aan alle kanten er bij kunnen.

Als daarom de vierkantemetertuinen binnen een bestaand complex op bestaande bedden worden geprojecteerd ontstaat er visueel bepaald geen revolutie. Het wordt ervaren als het opsplitsen van een gebruikelijk groentebed in vierkanten met blijvende ingelopen paadjes er tussen.

Als men gewend was op "regels" te zaaien, dan zal er nu een verandering plaatsvinden in de zin dat er nu in "blokken" gezaaid wordt.

Anders wordt het als er eigenlijk geen ruimte is voor een tuin. Dan kan met behulp van een bak desnoods boven op de tegels van het schoolplein of in een verloren hoekje van de tuin toch nog een groentetuin worden gerealiseerd. En dat is natuurlijk toch wél nieuw!

Een groeiende vierkantemetertuinKunnen we uit al die ervaringen met cubed foot gardens, square foot gardens en raised bed gardens nog meer leren? Jazeker, heldere en verstandige uitgangspunten zijn:

  • Loop niet in de vierkantemetertuin. Dat is niet nodig, want alle vakken zijn immers via een zijkant goed te bereiken.
  • Hou de grond vochtig, los en luchtig.
  • Zaai via een duidelijk zaaischema. Zaai exact het gewenste aantal zaden. Inderdaad: dus alleen de precies uitgetelde benodigde zaden gebruiken. Dat werkt zeer zuinig en uitdunnen is haast nooit meer nodig. Dat zal voor velen een duidelijke verandering zijn in de aanpak!

Doordat volgens een eenvoudig en herkenbaar schema wordt gezaaid is ook altijd meteen duidelijk waar er een plantje opkomt en waar ongewenst onkruid verschijnt. Onderhoud is dus eenvoudig.